banner

Jak si mám vybrat ložisko?

Při výběru ložiska musíte vzít v úvahu několik důležitých faktorů.Prvním faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je zatížení, které ložisko unese.Existují dva typy zatížení.

-Axiální zatížení: rovnoběžné s osou otáčení
-Radiální zatížení: kolmé k ose otáčení

Každý typ ložisek je speciálně navržen tak, aby nesl buď axiální nebo radiální zatížení.Některá ložiska mohou přenášet oba typy zatížení: nazýváme je kombinovaná zatížení.Pokud má například vaše ložisko nést kombinované zatížení, doporučujeme vám zvolit kuželíkové ložisko.Pokud potřebujete ložisko, které snese vysoké radiální zatížení, doporučujeme válečkové ložisko.Na druhou stranu, pokud vaše ložisko potřebuje unést menší zatížení, může stačit kuličkové ložisko, protože tato ložiska jsou obvykle levnější.

Rychlost otáčení je dalším faktorem, který je třeba vzít v úvahu.Některá ložiska snesou vyšší otáčky.Válečková ložiska a jehlová ložiska s klecí tak mají vyšší rychlost otáčení ve srovnání s ložisky bez klece.Někdy však jdou vyšší otáčky na úkor zátěže.

Musíte také zvážit možné odchylky;některá ložiska se k tomu nehodí, např. dvouřadá kuličková ložiska.Proto je třeba věnovat pozornost konstrukci ložiska: zapuštěná ložiska a kloubová ložiska jsou náchylná k určité nesouososti.K seřízení doporučujeme použít samonaklápěcí ložiska, aby se automaticky opravily vady souososti způsobené ohybem hřídele nebo chybami montáže.

Při výběru ideálního ložiska jsou opět velmi důležité provozní podmínky.Proto je nutné analyzovat provozní prostředí, ve kterém bude ložisko pracovat.Vaše ložiska mohou být vystavena různým nečistotám.Některé aplikace mohou vést k rušení hlukem, otřesům a/nebo vibracím.Vaše ložiska proto musí na jedné straně unést tyto otřesy a na druhé straně nezpůsobovat nepříjemnosti.

Dalším důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu, je životnost ložiska.Životnost ložisek může ovlivnit celá řada faktorů, jako je rychlost nebo opakované použití.

Výběr těsnicího systému je klíčem k zajištění správného a dlouhodobého fungování ložisek;proto je důležité zajistit, aby byla ložiska vždy dobře chráněna před jakýmikoli nečistotami a vnějšími faktory, jako je prach, voda, korozivní kapaliny nebo dokonce použitá maziva.Tato volba závisí na typu maziva, podmínkách prostředí (a tedy i na typu znečištění), tlaku kapaliny a rychlosti.
Abychom vám poskytli dobrý výchozí bod, tlak kapaliny je rozhodujícím faktorem při výběru těsnicího systému.Pokud je tlak dostatečně vysoký (např. v rozmezí 2-3 bar), je ideální mechanická ucpávka.V opačném případě bude výběr přímo souviset s typem maziva, maziva nebo oleje.Například pro mazání plastickým mazivem jsou nejběžnější řešení: deflektory nebo těsnění, obrobené nebo úzké kanály s drážkami;v případě olejového mazání bývá těsnicí systém

doplněné drážkami pro regeneraci oleje.

Podmínky použití ovlivní i vaši volbu, zejména při montáži ložisek.Je třeba vzít v úvahu také tuhost a přesnost vyžadovanou při používání ložiska.V některých případech může být na ložiskovou sestavu aplikováno předpětí, aby se zvýšila její tuhost.Kromě toho bude mít předpětí pozitivní vliv na životnost ložisek a hladinu hluku systému.Vezměte prosím na vědomí, že pokud zvolíte předpětí (radiální nebo axiální), budete potřebovat znát tuhost všech součástí pomocí softwaru nebo experimentů.

Mezi kritérii výběru musíte vzít v úvahu také ideální materiál pro ložisko.Ložiska mohou být kovová, plastová nebo keramická.Materiál ložiska závisí na zamýšleném použití.Doporučujeme zvolit ložisko, které je nejvíce odolné vůči stlačení.Použitý materiál však ovlivní cenu ložiska.


Čas odeslání: 11. ledna 2022